> Vår Integritetspolicy         > Vanliga frågor           > Klarnas Dataskyddsinformation


Customer Service – Conditions of Purchase

Vanliga frågor om byten, returer, ångerrätt och reklamationer

Allmänna villkor

Vi erbjuder alltid 14 dagars bytesrätt. Det betyder att du har 14 dagar på dig from att du mottagit varan att välja att byta varan till en annan vara. Returnerade varor ska givetvis vara helt oanvända i obruten förpackning.

Byte av vara

Varor som önskas bytas ska givetvis vara oanvända i obruten förpackning. Vill du byta en vara är det fördelaktigt att du först mailar vår kundtjänst info@usvideo.se, så vi kan reservera bytet till dig och att varan inte hinner sälja slut. Du mailar dygnet runt till vår kundtjänst och lämnar där ditt namn, telefonnummer, ordernumret samt att det gäller ett byte och önskad bytesvara. Inom någon dag kommer vår kundansvariga kontakta dig. Varan ska vara oanvänd i obruten förpackning.

Efter du kontaktat kundtjänst skickas en retursedel till dig via mail. Fyll i retursedeln och posta varan tillsammans med retursedel till angiven adress. Observera att vid byte står du själv för returfrakten. När vi väl mottagit returen skickar vi dig din nya vara. Obs, det kan ta upp till ett par veckor innan den nya varan skickas ut.

Observera att inga varor bytes under förutsättning att det rör sig om en reklamation.

Reklamation

Om en vara gått sönder mailar du dygnet runt till vår kundtjänst info@usvideo.se och där lämnar ditt namn, telefonnummer, ordernumret samt vad felet avser. Inom någon dag kommer våra kundansvariga kontakta dig. Därefter fyller du i retursedeln som du får på mail. Vi skickar sedan ut en förbetald frakthandling till dig som du använder för att returnera den felaktiga varan tillsammans med returformuläret till oss. När vi väl mottagit reklamationen skickar vi en ny vara, alternativt återbetalar dig pengarna om likvärdiga varor inte finns tillgängliga hos oss.

Ångerrätt

Enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har Du rätt att ångra köpet och frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag Du tog emot varan.

Returnerade varor ska givetvis vara oanvända i obruten förpackning. Ångerrätten gäller dock inte reavaror. Denna rätt gäller ej heller sexleksaker eller underkläder av hygieniska skäl samt DVD-flmer där förpackningen är bruten. Outlösta paket omfattas inte heller av ångerrätten. Tillvägagångssättet för Ångerrätten är densamma som för både bytes- och reklamationsrätten.

Vid återköp skall kund ersätta US Video´s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 500 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift på 7% av ordervärdet, dock lägst 45 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos US Video eller faktureras separat. 

Integritetspolicy

1. Allmänt

1.1 Den 25 maj 2018 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning i kraft. Dataskyddsförordningen handlar om hur personuppgifter får hanteras och lagras. Här kan du läsa mer om hur Usvideo.se/DNCN Invest AB in och hanterar personuppgifter som rör dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för de uppgifter du ger oss eller som vi samlar in när du använder dig av våra tjänster, t ex via vår hemsida, nyhetsbrev, tävlingar, och dylikt.

1.3 Usvideo.se/DNCN Invest AB (“Usvideo”, “Usvideo.se”, “vår”, “oss” eller “vi”) är ansvariga för de personuppgifter som du ger oss. Vid frågor rörande vår personuppgiftspolicy ber vi dig skriftligen eller via telefon kontakta vår kundservice. Du hittar våra kontaktuppgifter under punkt 7.
Vid tvist tillämpas svensk lag (governing law is Sweden)

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, I VILKET SYFTE, OCH HUR HANTERAR VI DIN PERSONDATA I ENLIGHET MED RÅDANDE LAGSTIFTNING

2.1 När du besöker Usvideo.se samlar vårt system automatiskt in uppgifter om dig och hur du använder dig av vår hemsida. Data vårt system registrerar kan bl.a. vara vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din IP-adress, nätverksplats samt information om din dator, mobil eller surfplatta som gör det möjligt för oss att förbättra din användarupplevelse och optimera Usvideo.se:s funktioner, liksom för att kunna utforma relevant marknadsföring. Rättsligt underlag för vår hantering av denna data i samband med besök på hemsidan kan du finna i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led f.

2.2 När du anmäler dig till Usvideo.se:s direkta marknadsföring, t ex på våra Facebooksida, nyhetsbrev eller dylikt, registrerar vi ditt namn, din e-postadress samt andra frivilliga uppgifter som du själv uppger i samband med att du skriver upp dig. Syftet är att kunna erbjuda dig mer relevant marknadsföring. Rättsligt underlag för detta står att finna i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led f.

2.3 När du köper en produkt på Usvideo.se eller kommunicerar med oss via vår hemsida registrerar vi de uppgifter som du själv uppger, t ex ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, leveransmetod, IP-adress, samt vilka produkter du har köpt och eventuellt returnerat till oss. Dessa uppgifter registreras dels för att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt, och dels för att administrera och tillgodose din retur- och reklamationsrätt, jmf dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led b. Uppgifter om köp på vår hemsida samlas dessutom in så att vi ska kunna uppfylla lagliga krav på bokföring och räkenskap, jmf dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led c. När vi registrerar din IP-adress är det för att Usvideo.se vill kunna motverka och förhindra bedrägeri. Rättsligt underlag för detta finner du i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led f.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Usvideo.se vidarebefordrar namn, adress, e-postadress, ordernummer, telefonnummer samt leveransönskemål till Schenker, PostNord eller annan transportör som hanterar frakt och leverans av de varor som du har handlat hos oss. Om du köper produkter som inte finns på vårt lager kan dina uppgifter i undantagsfall vidarebefordras till tillverkaren som därefter ansvarar för att skicka ut den aktuella varan till dig.

3.2 Eftersom vi använder oss av externa samarbetspartner för bl a teknisk drift och underhåll, förbättringar på hemsidan, insamling av tillstånd att skicka ut nyhetsbrev, deltagande i tävlingar, relevant marknadsföring samt betygsättning av vår verksamhet och våra produkter, kan ditt namn och e-postadress anförtros dessa. Alla externa samarbetspartner som behandlar personuppgifter å Usvideos vägnar har ingått skriftliga avtal med oss där de underlägger sig stränga sekretesskrav i hanteringen av dessa. Inga av våra externa samarbetspartner får därför använda dina personuppgifter i något annat syfte än att uppfylla det avtal de har ingått i med oss. För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter med Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder, och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 För maximal öppenhet och transparens kring vår hantering av dina personuppgifter ska vi som dataansvariga upplysa dig om dina rättigheter.

4.2 Insynsrätt
4.2.1 Du har när som helst rätt att begära att få veta vilken data som finns registrerad om dig, vilka syften datan tjänar, vilka kategorier av personuppgifter som finns registrerade, vem uppgifterna vidarebefordras till, hur de hanteras samt varifrån data om dig insamlas.

4.2.2 Du har rätt att via mail få en kopia på vilka personuppgifter vi har registrerat och hanterat skickad till dig. Om du vill få en sådan kopia ska du skicka en skriftlig begäran till vår kundservice på info@usvideo.se. Vi vidarebefordrar utelustande personuppgifter som går att knyta till den e-postadress begäran har upprättats på. Du kan med andra ord inte begära ut uppgifter som är knutna till en annan e-postadress än den du kontaktar oss på.

4.3 Rätten till korrigering
4.3.1 Du har rätt att begära korrigering av inkorrekta personuppgifter så att vi inte använder felaktig information när du använder verksamhetens tjänster. Om du upptäcker att något är felaktigt i de personuppgifter vi har registrerat om dig ska du skriftligen uppmärksamma oss om detta via mail till vår kundservice så att vi kan rätta till uppgifterna.

4.4 Rätten till radering
4.4.1 Du har i vissa fall rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Det gäller exempelvis om du tar tillbaka ditt samtycke och vi inte har juridiska underlag att fortsätta hantera dina uppgifter. Om en fortsatt hantering av dina personuppgifter är nödvändig, t ex i händelse av att vi måste uppfylla våra juridiska förpliktelser för att kunna fastställa, åberopa eller försvara rättslig grund i anslutning till polisiär utredning, är vi inte skyldiga att radera de uppgifter vi har registrerat om dig. Radering av personuppgifter gäller endast retroaktivt. Om du begär att få dina uppgifter raderade ska du vara medveten om att dina personuppgifter fortsatt kommer att samlas in om du använder dig av vår verksamhets förmåner eller tjänster i framtiden.

4.5 Rätten till begränsning av behandling
4.5.1 Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till att endast bestå av förvaring om du anser att de uppgifter vi har om dig inte är korrekta.

4.6 Rätten till dataportabilitet
4.6.1 Du har i vissa fall rätt till att få ut en kopia av de personuppgifter som du själv har gett oss i maskinläsbart format, liksom du har rätt att vidarebefordra personuppgifter om dig själv till en annan uppgiftsansvarig.

4.7 Rätten att göra invändningar
4.7.1 Du har rätt att göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter med hänvisning till direkt marknadsföring, inklusive den profilering, segmentering och analys som vi företar för att kunna göra vår kommunikation och marknadsföring relevant för dig.

4.7.2 Du har rätt att med hänvisning till orsaker som rör din personliga situation göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter som vi företar oss på basis av vårt legitima intresse, jmf punkt 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten att återkalla samtycke
4.8.1 Du har rätt att återkalla samtycke till direkt marknadsföring, t ex nyhetsbrev. Om du vill återkalla samtycke ska du skicka en skriftlig begäran till oss på info@usvideo.se, jmf punkt 4.2.2.

4.9 Rätten att lämna klagomål
4.9.1 Du har alltid rätt att lämna klagomål över vår verksamhets hantering av dina personuppgifter. Ditt klagomål skall skickas antingen skriftligt till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, per mail på datainspektionen@datainspektionen.se eller via telefon på 08-657 61 00.

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Data som samlats in om din användning av Usvideo.se, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningssätt, leveranssätt, IP-adress, vilka produkter du har handlat och eventuellt returnerat, vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din nätverksplats, information om din dator, mobiltelefon eller surfplatta, våra tävlingar, nyhetsbrev eller dylikt, jmf punkt 2.1, 2.2 och punkt 2.3, kommer efter 2 år antingen raderas eller endast vara tillgänglig i anonymiserad form så att det inte kan spåras tillbaka till dig. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har interagerat med vår verksamhets tjänster, vilket inkluderar besök av vår hemsida, beställningar lagda på vår hemsida, deltagande i tävlingar, att ha läst eller klickat på mail, annonser mm.

5.2 De personuppgifter som vi har samlat in i samband med din användning av Usvideo.se, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningssätt, leveranssätt, IP-adress, vilka produkter du har handlat och eventuellt returnerat, vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din nätverksplats, information om din dator, mobiltelefon eller surfplatta, våra tävlingar, nyhetsbrev eller dylikt, raderas eller anonymiseras när du återkallar ditt samtycke. Dina uppgifter kan dock förvaras en längre tid om vi bedömer att det finns legitimt behov att bevara dem, t ex där det är nödvändigt för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska underlag, eller om förvaring av dina uppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rådande juridiska krav.

5.3 De personuppgifter som vi samlar in i samband med beställningar lagda på Usvideo.se kommer i regel att raderas eller anonymiseras så att de inte kan spåras tillbaka till dig 3 år efter slutet av det kalenderår vari köpet genomfördes. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har interagerat med vår verksamhets tjänster, vilket inkluderar besök av vår hemsida, beställningar lagda på vår hemsida, deltagande i tävlingar, att ha läst eller klickat på mail, annonser mm. Dina uppgifter kan dock förvaras en längre tid om vi bedömer att det finns legitimt behov att bevara dem, t ex där det är nödvändigt för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska underlag, eller om förvaring av dina uppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rådande juridiska krav. Verksamhetens räkenskapsinformation förvaras i 7 år fram till och med räkenskapsårets slut i enlighet med bokföringslagens krav.

6. SÄKERHET

6.1 Usvideo.se/DNCN Invest AB har genomfört alla rekommenderade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att motverka att dina personuppgifter oavsiktligt eller på olagligt vis förstörs, försvinner, förändras, försämras, missbrukas, offentliggörs eller hamnar i obehörig ägo.

6.2 Det är endast medarbetare med berättigade behov att komma åt dina uppgifter för att kunna utföra sitt arbete som har tillgång till din persondata.

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Usvideo.se/DNCN Invest AB är ansvariga för de personuppgifter som samlas in via vår hemsida.

7.2 Om du vill ta fördel av en eller flera av de rättigheter som återges i punkt 4, eller om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhets personuppgiftspolicy kan du kontakta:

Usvideo.se
DNCN Invest AB
Regeringsgatan 76
11139 Stockholm, Sverige
Mail: info@usvideo.se
Telefon: +46 8 545 158 30
Vid tvist tillämpas svensk lag (governing law is Sweden)

 8. COOKIES

8.1 Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om att cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

9. FÖRÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

9.1 I händelse av förändringar i vår verksamhets personuppgiftspolicy informeras du om dessa nästa gång du besöker vår hemsida.

10. VERSIONER

10.1 Detta är version 2 av Usvideo.se/DNCN Invest AB personuppgiftspolicy, daterat den 2020-01-10. 

Frågor och svar

Frakt

Fråga: Vad kostar frakten?

Svar: Frakten är 85kr inom Sverige och 229kr utanför Sverige (Till Norge tillkommer ytterligare 100kr i tullavgift). Om varan finns på lager skickas den normalt inom en dag från att beställning görs.

Allmänna villkor

Fråga: Vad har ni för bytesrätt?

Svar: Vi erbjuder alltid 14 dagars bytesrätt. Det betyder att du har 14 dagar på dig fr.o.m att du mottagit varan att välja att byta varan till en annan vara. Detta är förutsatt att du inte använt varan och att den returneras i oskadat skick i obruten förpackning. Av hygieniska skäl, kan du inte returnera några produkter i vårt sortiment av sexleksaker och underkläder. Vid byte skall inköpsdatum samt ordernummer anges.

Vid retur eller byte av varor betalar du själv returfraktkostnaden. Om det däremot rör sig om en reklamation på grund av skadad vara eller att vi expedierat fel vara står vi för returfrakten. OBS! Vi återbetalar ej den ursprungliga fraktkostnaden. En återköpsavgift kan tas ut, se mer under punkten ångerrätt ovan.

Byte av vara

Fråga: Hur gör jag om jag vill byta en vara?

Svar: 1. Maila alltid Kundtjänst inom 14 dagar på info@usvideo.se om du vill byta en vara så att vi kan reservera den nya varan åt dig. Om du inte gör detta riskerar du att det du vill ha tar slut innan vi hinner registrera bytet. Du mailar dygnet runt till vår svarsservice och där lämnar ditt namn, telefonnummer, ordernumret samt vad ärendet avser. Inom någon dag kommer vår kundansvariga att kontakta dig.
2. När du pratat med Kundtjänst fyller du i returformuläret som du får mailat från oss.
3. Skicka tillbaka varan tillsammans med returformuläret till oss. Du betalar returfrakten. Adressen är:
US Video
Regeringsgatan 76
111 39 Stockholm
4. När vi fått returen och godkänt den skickar vi ut den nya varan till dig. Om den nya varan är dyrare betalar du mellanskillnaden mot postförskott när du hämtar ut paketet. Är däremot varan billigare återbetalar vi ej mellanskillnaden. Observera att du själv står för returfrakten. Vid byte eller retur står du för transportrisken.

Reklamation av vara

Fråga: Hur reklamerar jag en trasig vara?

Svar: Vid hantering av reklamationer tillämpas Konsumentköplagen. För att läsa om vilka regler som gäller inom ramen för denna lag, gå till www.konsumentverket.se
1. Maila Kundtjänst på info@usvideo.se så snart du upptäcker felet. Du mailar dygnet runt till vår svarsservice och där lämnar ditt namn, telefonnummer, ordernumret samt vad felet avser. Inom någon dag kommer vår kundansvariga kontakta dig.
2. När du pratat med Kundtjänst fyller du i returformuläret som du får mailat från oss.
3. Vi skickar ut en förbetald frakthandling till dig som du använder för att returnera den felaktiga varan tillsammans med returformuläret till oss.
4. När vi fått varan och godkänt reklamationen skickar vi en ny vara till dig, alternativt återbetalar dig pengarna om likvärdiga varor är slut. Observera att vid reklamation står du själv för transportrisken.

Att Ångra en vara

Fråga: Hur gör jag om jag vill häva ett köp/ångra en vara?

Svar: Vid hanteringen av Ångerrätten tillämpas Konsumentköplagen/distansköpslagen. För att läsa om vilka regler som gäller inom ramen för denna lag, gå till www.konsumentverket.se
1. Maila Kundtjänst på info@usvideo.se inom 14 dagar från den dag som du löste ut paketet. Du mailar dygnet runt till vår svarsservice och där lämnar ditt namn, telefonnummer, ordernumret samt vad felet avser. Inom någon dag kommer vår kundansvariga kontakta dig.
2. När du pratat med Kundtjänst fyller du i returformuläret som du får mailat från oss.
3. Skicka tillbaka den varan du ångrar tillsammans med returformuläret till oss. Adressen är:
US Video
Regeringsgatan 76
111 39 Stockholm
4. När vi fått varan och godkänt hävning av köpet återbetalar vi dig vad du lagt ut för varan. Var nog med att lämna ditt bankkontonummer på retursedeln, pengarna återbetalas inom några veckor. Vi återbetalar ej den ursprungliga fraktkostnaden. En återköpsavgift kan tas ut, se mer under punkten ångerrätt ovan. Observera att vid hävning av köp står du själv för transportrisken.

Ej uthämtat paket

Fråga: Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket?

Svar: Om du inte hämtar ut din order, så kommer den skickas tillbaka till oss. Vi kommer då att debitera dig 295 kr för postens fraktavgifter och våra administrativa kostnader.
Vid tvist där vi inte kommer överens hänvisar vi till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). Vi kommer att följa deras rekommendation. Vi har dock aldrig haft ett beslut emot oss hos denna nämnd.
Kontakta gärna vår kundtjänst på info@usvideo.se vid funderingar.

Copyright

Fråga: Vad menas med copyright?

Svar: Ingen får utan skriftligt tillstånd från usvideo.se kopiera bilder, texter, layouter etc. Copyright regleras i upphovsrättslagen och innebär att man är tvungen att ha medgivande från verkets upphovsman för att kopiera.
Usvideo.se innehåller en stor mängd unikt material, exempelvis produktdokumentation och bilder. För att skapa detta har det lagts ner mycket tid och krävts stora kostnader. Skulle usvideo.se påträffa någon med att ha stulit material, kommer denna utan undantag att polisanmälas. Vid brott mot upphovsrättslagen skall den som begått brottet även ersätta upphovsmannen för den skada han åsamkats. Hela usvideo.se är skyddad av upphovsrättslagen.


 

För dig som använder Klarna som betalningsalternativKlicka här för Klarna villkor

© US Video. All Rights Reserved.